Проведе се сесия в Бобов дол след 3 месеца спорове
Проведе се сесия в Бобов дол след 3 месеца спорове / netinfo

 Първата сесия на общински съвет Бобов дол от 3 месеца насам се състоя днес. На нея присъстваха необходимият минимален брой от 9 съветници. Разгледаха се всичките 28 предложени докладни.

 Сред по- интересните бяха: отчета за дейността на ОС- Бобов дол за първите 6 месеца от управлението; увеличаване на средната брутна заплата на работещите в детските градини и отдел "Местни дейности" със задна дата 1 юли. На сесията бяха приети и 3 нови наредби за реда и разпореждането  с общинско имущество, за гробищния парк и за управление на общинските пътища.

 "За да може да се разгледат всички докладни от тези 3 месеца ще свикам сесия и на 27 ноември", заяви председателят на ОС- Бобов дол Димитър Ганчев.