/ iStock/Getty Images
Прекратена е обществената поръчка за изборза „екултивация на общинското депо за отпадъци в местност Злево край Дупница, съобщиха от Общината.

Решението е на кмета Методи Чимев. Експертите в общинска администрация са открили нарушение при откриването на процедурата и тя се спира. Прогнозната стойност на всички дейности по рекултивацията е около 7 милиона лева.

Рекултивацията на старото сметище е сред основните приоритети през 2020 г. на община Дупница

Оферти и заявки за участие в процедурата се приемаха до 10 юли. Сметището в местността Злево е на площ около 200 декара. Сметонасипването е започнало преди 60 години върху терен с денивелация около 75 метра в границите му, със стръмни откоси, с височина над 60 метра.

След затварянето му на 1 януари 2018 г. сметището се самозапалва често, особено при дъжд и в горещините. Живеещите в района - в ж.к. „Бистрица” и близкото село Джерман, се оплакват, че постоянно е задимено. РИОСВ наложи глоби на Общината и за неправилна експлоатация - на сметището има претоварена площадка, която все още се използва.

Разгледаха проектът за рекултивация на бившето сметище над жк."Бистрица" в Дупница

Според проекта за рекултивация, след всички дейности районът ще бъде затревен, ще бъдат засадени 17 322 дървесно-храстова растителност, а мястото ще се превърне в гора.