/ iStock/Getty Images
"Помощи за отопление през зимния сезон в област Кюстендил са поискали 10 272 домакинства", съобщи Радостина Васева - директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане.

Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са 7977, а издадените заповеди за отказ - 1833. Към 4 ноември в процес на обработка са 462 заявления.

Отпускат финансова помощ за отопление през зимата

Определеният месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2021 година - 31 март 2022 година е 104,71 лв. Пълният размер на помощта за отоплителния сезон е 523,55 лв.

Помощи за отопление през зимния сезон през миналата година са получили 8938 домакинства от област Кюстендил. Подадените заявления за отоплителния сезон са били 10 282.
БТА