Кметът на Сапарева баня Калин Гелев
Кметът на Сапарева баня Калин Гелев / община Сапарева баня
Поемане на краткосрочен общински дълг ще гласува ОбС Сапарева баня на предстоящото си заседание. Средствата са необходими за реализацията на проекта за изграждане на подземен резервоар за минерална вода, с вместимост 1000 куб.м., довеждащ и отвеждащ тръбопровод със следните етапи: първи етап – лява водна камера с вместимост 500 куб.м., суха камера и камера абонати, всички връзки и външни връзки /довеждащ и отвеждащ водопровод/ , втори етап – дясна водна камера с вместимост 500 куб.м.”.

В мотивите на кмета Калин Гелев е посочено, че Община Сапарева баня има осигурено частично финансиране от НДЕФ целящо изграждането на подземен резервоар за минерална вода, чиято цел е равномерно подаване на минерална вода до ползвателите и, както и отчетност при отчитане на ползваните от тях количества. Общината следва да осигури съфинансиране в размер на 50% от разходите по проекта. Гелев уточнява, че размера на дълга, срока за погасяване, както и месечните погасителни вноски са съобразени с финансовите възможности на община Сапарева баня за обслужване на дълга. Освен това обекта е включен в инвестиционната програма - капиталови разходи в бюджета на общината за 2018 год.

Максималният размер на дълга ще бъде до 400 000 лв., срокът за погасяване до 48 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, но не по късно от 31.12. 2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
За погасяване ще се използват собствени приходи на общината. Кредитът ще бъде обезпечен чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на общината.
 
 
Дарик- Кюстендил