с. Сапарево
с. Сапарево / Маргарита Петрова,Дарик радио
Община Сапарева баня е осъдена да плати 1000 лв. на мъж с увреждане, който не е успял да гласува на изборите за президент и Националния референдум, като обезщетение за претърпени неимуществени вреди, цитирам: “под формата на душевни страдания, представляващи дълбоко огорчение и унижение, емоционален стрес, силно нервно напрежение, дискомфорт, чувство на малоценност, че е „втора ръка“ човек”, по Закона за дискриминацията. Решението е на Административен съд- Кюстендил, по жалба на Р.Д.К., който в исковата си молба искаше обезщетение от 5000 лева.

Съдия Иван Демиревски признава за установено, че Община Сапарева баня, представлявана от Кмета на общината Калин Гелев, спрямо Р.Д.К., е осъществена дискриминация, по признак увреждане по чл.4 ал.3 от Закона за защита от дискриминация, изразяваща се в неосигуряване на достъп до сградата на Кметство с. Сапарево, стопанисвана от Община Сапарева баня, за упражняване на правото на гласуване на проведените на 06.11.2016 г. избори за президент и вицепрезидент на България и национален референдум.

Съдът осъжда Община Сапарева баня, да преустанови дискриминационното третиране спрямо ответника, да се въздържа в бъдеще от по нататъшни нарушения, чрез изграждане и поддържане на архитектурна среда в района на Кметството на с. Сапарево, която да не затруднява достъпа до лица с увреждания до сградата.

Община Сапарева баня трябва да заплати на Р.Д.К. и сума в размер на 520 лева, представляващи разноски по делото - адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
Дарик- Кюстендил