/ Община Дупница
Комисия от Община Дупница започна окончателен оглед на уличната мрежа за предстоящата рехабилитация. В рамките на следващите дни до края на седмицата, комисията трябва да приключи работа и изготви списък с улиците, които ще бъдат ремонтирани.

4 фирми подадоха документи за участието в процедурата по избор на изпълнители за инженеринг на 4 улици в Дупница

Минимум 17 500 кв.м. ще бъдат изкърпени, като някъде ще бъдат и цели улични участъци преасфалтирани, което ще бъде преценено след огледа. В уличната мрежа за рехабилитация не попадат тези, по които в момента тече ремонт или предстоят цялостно преасфалтиране през лятото.

Започна асфалтирането на ключови улици в Дупница

400 000 лева задели за тази дейност от бюджета Община Дупница за тази година.
За селата, прогнозната минимална стойност е за 14 200 кв.м асфалт. Там обаче се предвидени и допълнителни дейности свързани с ремонтите. Комисията ще огледа селата съвместно с местните кметове и кметски наместници.

Община Дупница обяви обществена поръчка за цялостен ремонт на 7 улици

След сключването на договорите с изпълнителите, които бяха избрани по отделните позиции, на съвместна среща ще бъдат уточнени графиците и кварталите, откъдето ще започне рехабилитацията.
Дарик-Кюстендил