Общински съвет Дупница
Общински съвет Дупница / netinfo
Единодушно ОбС-Дупница одобри споразумението за сътрудничество за съвместно възлагане на обществената поръчка с общините Бобов дол и Сапарева баня.

Фирмата, която ще я спечели ще предоставя услуги по третиране на смесени битови отпадъци, включващи предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на генерираните в трите общини отпадъци.

Дупница, Сапарева баня и Бобов дол решават заедно проблема със закриването на сметищата

По време на заседанието кмета на община Дупница инж. Методи Чимев обяви, че имат писмо от МОСВ, с което се иска информация какви са предприетите мерки по отношение на закриването на сметището.

Костадин Костадинов определи днешният ден като "отвратителен", защото жителите на общината ще трябва да плащат 1 500 000 лв. за 2 години. Той изрази притеснение, въпреки обявеното намерение на общината да не увеличава такса смет, това ще се наложи заради разходите, които ще се правят.

Дупница закрива старото сметище, такса смет няма да се вдига

Градоначалникът обаче увери, че няма да се стигне до увеличаване, тъй като след 1 януари няма да се дължат глоби за ползване на нерегламетирано сметище, защото отпадъците ще се извозват на лицензирано депо.

Обществената поръчка ще бъда за 24 месеца, но с условието за прекратяване при изграждането на Регионалния център, а това трябва да се случи до юни 2019 година. Максималната стойност на поръчката ще бъде 4 200 000 лв. за двете години.

Останалите две общини ще плащат толкова, колкото отпадък произведат.