/ Областна администрация Кюстендил
Областният управител Виктор Янев заяви, че “Област Кюстендил има готовност да се справи с настъпващия зимен сезон и с предприемането на действия при усложнена зимна обстановка. Добра е и координацията между институциите“. С изпратен доклад до Министерство на вътрешните работи областният управител посочва предприетите мерки във връзка с готовността на област Кюстендил за зимен сезон 2018-2019 г.

Община Кюстендил е готова за предстоящия зимен сезон

С цел недопускане или намаляване последствията за населението и осигуряване ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на територията на област Кюстендил през зимен сезон 2018-2019 г., е изготвена Заповед на областния управител Виктор Янев.

В тази връзка е поискана информация от кметовете на общини и ръководителите на териториални структури относно готовността, създадената организация и предприетите мерки за действие при усложнена зимна обстановка.

На база на тази информация, изпратена от тях в доклади към Областна администрация, става ясно, че има създадена организация по планиране на защита при бедствия и готовност на съответните щабове на общинско и областно ниво за действие при усложнена зимна обстановка.

В докладите се посочва, че за пътното поддържане през зимния сезон има осигурена техника и инертни материали. Създадената е и организация за недопускане на дублиране на техниката, ангажирана за поддържане едновременно на републиканската и общинската пътна мрежа.

Създадена е необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост, осигурено е също здравно и медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка на територията на общините.
 
По информация, предоставена от началника на Регионално управление по образованието-Кюстендил, училищата на територията на областта имат готовност да провеждат нормален учебен процес през този зимен сезон. Всички училища имат осигурено отопление за предстоящия отоплителен сезон. Осигурен е транспорт за пътуващите ученици от населените места, в които няма училище, както и медицинско обслужване в училищата на територията на Кюстендилска област. 
 
Електропреносните и електроразпределителните дружества на територията на областта са информирали за готовност на аварийните им екипи за работа при зимни условия. В доклада на директора на ОД на МВР-Кюстендил и на директора на РДПБЗН-Кюстендил е посочено, че са определени критичните участъци, възможните места за спиране и пренасочване на движението.
 
Кметовете на общини са посочили в докладите си осигуреното финансиране на мероприятията по подготовката за зимата, както и за заделените финансови средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.
 
От Агенция "Пътна инфраструктура" е утвърден изготвеният от Областно пътно управление-Кюстендил „План за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на Областно пътно управление – Кюстендил“. Неразделна част от него е „Оперативен план за действие при утежнени метеорологични условия по РПМ на територията на ОПУ-Кюстендил“, с варианти за действие, разстановка на силите и средствата, начините на връзка и взаимодействие.

В изпълнение на утвърдения план на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, комисия от представители на ОПУ-Кюстендил, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Кюстендил, РД „ПБЗН“-Кюстендил и ОО „Автомобилна администрация“-Кюстендил, е извършила преглед на готовността на ДЗЗД „Пътно поддържане - 2010“ за зимно поддържане на републиканските пътища на територията на ОПУ-Кюстендил.

Прегледът е обхванал следните показатели: наличие на декларираната за зимно поддържане техника, техническо състояние, оборудване на механизация с прикачен инвентар и неговото състояние, монтирани устройства за сигнализация за специален режим на движение, и други.

След направените доклади и получена информация, Виктор Янев изрази увереност, че няма основание за притеснение относно поддържането на пътната мрежа на територията на област Кюстендил през настоящия зимен сезон. Янев посочи, че трябва да се прави разлика, все пак, между нормалната зимна обстановка и бедствени ситуации, в които действат други планове.
Областна администрация Кюстендил