Кметът на Кюстендил забрани паленето на стърнища и сухи треви
Кметът на Кюстендил забрани паленето на стърнища и сухи треви / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов издаде заповед, с която забранява паленето на стърнища, сухи треви, слогове, крайпътни ивици, растителни отпадъци и други в и извън земеделски имоти, и земите от горския фонд на територията на Община Кюстендил.
Нарушителите носят административнонаказателна отговорност, съгласно действащото законодателство. Извършените нарушения се установяват с актове от длъжностни лица, определени от кмета на община Кюстендил.
Изпълнението на заповедта е възложено и на кметовете и кметските наместници и директора на ОП "Управление на общинската собственост".