Фермери от област Кюстендил са получили близо 170 000 лв. за отглеждане на овце и кози- майки
Фермери от област Кюстендил са получили близо 170 000 лв. за отглеждане на овце и кози- майки / Дарик Нюз,архив

Субсидии в размер на 141 166 лева са изплатени на животновъди от област Кюстентдил, по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДЖП). Подадени са 161 заявления за подпомагане. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК), подадените заявления са 10, а изплатената сума по тях е 28 154 лева.
За област Благоевград са подадени 874 заявления за подпомагане на стойност 890 472 лева по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДЖП). По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК) са преведени 364 332 лева на 157 земеделски стопани.
По Схемата за обвързано подпомагане за биволи в област Благоевград подадените заявления са 4, а изплатената сума по тях е 63 642 лева. От област Кюстендил е подадено едно заявление, по което са изплатени 13 657 лева.
Припомняме, че авансовите плащания са с максимален размер до 70% от сумата, изчислена по съответната схема и съгласно чл. 1 на Регламент № 1617/2016 на Комисията и могат да се извършват след 16 октомври до 30 ноември. Изчисленията за трите схеми за подпомагане са извършени по ставки, определени със Заповед № РД 09-814 от 26.10.2016 г. и Заповед № РД 09-815 от 26.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните.