Общински съвет
Общински съвет / Дарик-Кюстендил,архив
Еднократната финансова помощ  да се изплаща от община Кюстендил на родителите/осиновителите, за всяко новородено/осиновено първо, второ и трето дете, предлагат ВМРО Кюстендил.
Размерът на еднократната помощ е както следва:За първо дете при родители с еднаква степен на образование:
родители със средно образование - сума в размер на 200 лв.;
 родители с образователно-квалификационна степен "бакалавър" " - сума в размер на 350 лв.;
родители с образователно-квалификационна степен "магистър" - сума в размер на 500 лв.;
родители с образователна и научна степен „доктор“ - сума в размер на 700 лв.;
За второ дете при родители с еднаква степен на образование:
родители със средно образование - сума в размер на 500 лв.;
родители      с          образователно-квалификационна         степен "бакалавър"           -  сума в размер на 700 лв.;
родители      с          образователно-квалификационна         степен
"магистър" - сума в размер на 900 лв.;
4. родители с образователна и научна степен „доктор“ - сума в размер на 1 100 лв.;
За трето дете при родители с еднаква степен на образование:
1. родители със средно образование - сума в размер на  1 200 лв.;
2. родители  с          образователно-квалификационна         степен           "бакалавър" - сума в размер на 1450  лв.;
3. родители  с          образователно-квалификационна         степен           "магистър" - сума в размер на 1 700 лв.;
4. родители с образователна и научна степен „доктор“ - сума в размер на 2 000 лв.;
При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя, съобразно броя на предходно родените деца от майката на новородените.
При родители с различна степен на образование, еднократната помощ се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.
„Това се прави вече в общините София и Бургас.Общински съвет ще прецени дали да го гласува в този мандат или следващият.Ние не искаме да се спекулира като някакъв тип кампания, затова го качихме на сайта.Целта е да има млади хора и децата да са щастливи“, коментира кметът Петър Паунов.
 
 На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.08.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането 
на деца на територията на Община Кюстендил. Предложенията могат да бъдат депозирани  в деловодството на Община Кюстендил с адрес - гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1,  или на следния електронен адрес obshtina@kustendil.bg