Държавата плаща за пръскане срещу вредителите по трайните насаждения
Държавата плаща за пръскане срещу вредителите по трайните насаждения / Дарик- Кюстендил,архив

В областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" в Кюстендил се приемат заявления за подпомагане по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Краен срок- 20 ноември.
Със свое решение, Управителният съвет на ДФ „Земеделие" прие да бъде предоставен допълнителен финансов ресурс от 1 млн. лева по държавната помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за зимни пръскания на трайните насаждения. С тези допълнителни средства общият размер на помощта за 2015 г. достигна 3 млн. лв.
Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини. По схемата ще се компенсират разходите на стопаните за купуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата.
Помощта в рамките на обявения прием на заявления ще се предоставя на малки и средни предприятия - регистрирани земеделски стопани на овощните култури, ягоди и малини.
Срокът за отчитане на извършените дейности във връзка със зимните пръскания е 4 декември, а за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ - 18 декември 2015 г.