Зачестяват сигналите на граждани за бедстващи птици
Зачестяват сигналите на граждани за бедстващи птици / © Sofia Photo Agency, архив

22 сигнала от граждани, 12 от които на Зеления телефон, са постъпили през юли в регионалната екоинспекция. Оказана е помощ на 17 бедстващи, паднали от гнездата си малки и с различни наранявания защитени видове птици. 12 млади щъркели, 2 кукумявки и един сокол са спасени благодарение на сигналите на граждани. Два египетски лешояда, единият от които със счупен крак, а другият с подута става са открити при мониторинг на египедски лешояд от БДЗП в гнездо в района на ЗЗ "Мост Арда" и на с. Поточница. Всички птици са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

В края на юли бяха предприети съвместни проверки с представители от Българска фондация по биоразнообразие за излагане на препарирани животни на обществени места, въпреки че констатирането на подобни нарушения все повече намаляват. Проверени бяха заведения в Хасково и с. Звездел, общ. Момчилград по повод постъпили сигнали от туристи и на основание чл.38 (1) т.7 от Закона за биологичното разнообразие, който забранява препарирането, притежаването, излагането на публични места на препарирани екземпляри. В хасковски ресторант бе конфискуван един препарат/трофей от защитения вид дива коза, за който собственикът не е представил документ за произход, съобщават още от РИОСВ - Хасково.