/ Dariknews.bg, архив
Община Хасково продължава предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за периода от 1 януари до 31 август 2019 г. Финансовите средства за обезпечаване на услугите са осигурени от държавния бюджет. Те са 179 864 лева.

Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан в Хасково

Средствата са предоставени чрез Агенция за социално подпомагане. В рамките на осигуреното финансиране се предоставят социални услуги на лицата, на които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“ и към момента ползват услугата.

Община Хасково едновременно с това обявява и нов прием на нуждаещи се, като кандидат-потребителите на социалната услуга ще започнат ползването и, след прекратяване на ползване на социалната услуга от потребител към настоящия момент.

Документи за кандидатстване ще се приемат до 18 януари 2019 г. включително, в малък Бизнес център, стая 3, ет. 2, ул. „Цар Освободител“ 2, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа.

Към момента 93 души ползват услугата. 37 души имат личен асистент, 37 са със социален асистент, а 20 имат домашен помощник.