В Димитровград освобождават от такса за смет училища, читалища и храмове?
В Димитровград освобождават от такса за смет училища, читалища и храмове? / DarikNews, Архив

Да бъдат освободени от такса "Битови отпадъци" за тази година училищата, читалищата и молитвените домове на българската православна църква и другите регистрирани по закона вероизповедания на територията на община Димитровград предлага в докладна записка, депозирана в местния парламент кметът Иво Димов.

Предстои докладната да бъде разгледана от постоянните му комисии, като се очаква да бъде включена в проекта за дневен ред на първото за годината заседание в края на януари.

В Димитровград освобождават от такса за смет училища читалища и храмове
netinfo

 

Предложението е основано на чл. 21 ал.1 т.7 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 71а от ЗМДТ, а записано в проекта. И през 2013 година от таксата за битови отпадъци бяха освободени общинските и държавни училища, читалищата и молитвени храмове в димитровградско.