/ БГНЕС
Организира традиционен Коледен базар на занаятите '2021. Той ще се проведе в периода от 6 до 31 декември, съобщиха от Общината.

Задължително условие за участие е да бъдат представяни само произведения на български занаяти и изкуства и стоки собствено производство.

Изложителите трябва да притежават съответно валидно майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата и занаятите, или сертификат или декларация за произход на произведената и продавана стока.

Търговските обекти - къщички с площ 3 на 3 метра ще бъдат разположени на пешеходната алея между площадите "Общински" и "Свобода". Техният брой ще бъде 13.
БТА