Приемат заявления за Обществена трапезария в Димитровград
Приемат заявления за Обществена трапезария в Димитровград / Darik News, архив

Прием на документи за социалната услуга „Обществена трапезария” обяви община Димитровград. Тя ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата в периода от 4 януари до 30 април 2016 г. на 81 потребители от 4 целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи с  минимални пенсии и скитащи и бездомни деца и лица.

Приемът на заявления за кандидатстване ще стартира от 7 декември и ще продължи до 16 декември включително. Документите се представят в сградата на Общинска администрация, партерен етаж, гише № 6, както и в клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности.

Необходими са служебна бележка от дирекция „Бюро по труда”-Димитровград, копие от Експертно решение на ТЕЛК, ако е приложимо.Заявления, в които е подадена грешна информация или не са попълнени коректно, няма да бъдат приемани и разглеждани от комисия за подбор на потребителите, предупреждават от община Димитровград.

Списъкът с одобрените ще бъде изнесен на информационното й табло на 29 декември. Тогава той ще бъде публикуван и на официалния й сайт.

Финансирането на социалната услуга е чрез Министерството на труда и социалната политика от Фонд „Социална закрила”, като средствата се разпределят на проектен принцип.

 

 

В Димитровград храната ще бъде приготвяна от домашния „Социален патронаж”.