/ iStock/Getty Images
Община Хасково ще кандидатства за строителство на нов Дом за стари хора в близост до сега съществуващия в лесопарка "Кенана" и за енергийно обновяване на сградата на Драматичен театър "Иван Димов".

"Зелена светлина" дадоха на заседание общинските съветници. Исканията за финансиране на проектите ще бъдат отправени по Механизма за възстановяване и устойчивост - съответно пред Министерството на труда и социалната политика и пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Приключи ремонът на подхода към монумента на Богородица в Хасково (СНИМКИ)

Кметът Станислав Дечев обяви намерението за нов Дом за стари хора на брифинг на 8 март като прогнозира, че изграждането му ще струва около 15 милиона лева.

На сесията общинският съветник Камен Тодоров представи изчисления, според които нова, аналогична като параметри на сегашната, сграда би струвала три пъти по-малко.

Съветниците приеха и две съпътстващи докладни по темата - за приемане на план на реформиране на дейността на социалната институция, и искане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Санирането на Драматичен театър "Иван Димов" ще бъде със средства до максимум 2,5 милиона лева, решиха съветниците.  
Николай Грудев, БТА