/ Община Хасково
Паркът е една от емблемите на града
Парк „Кенана“ е една от емблемите на града. Община Хасково предприема ремонт и обновяване на зоната за спорт и отдих.

Община Хасково

Вече започна работа по асфалтовата настилка, който включва локален ремонт на уляганията и пропаданията по трасето, включително нова пътната основа и цялостно преасфалтиране с плътен асфалтобетон на площ от 14 400 кв.м, съобщиха от Общината.

Предстои алеята с каменна настилка да бъде изцяло ремонтирана. Ще се пренаредят съществуващите каменни площи и ще се положат нови на площ от 1700 м2.

Община Хасково

"В участъка, където са монтирани уредите за спорт на открито, предстои да се положи ударопоглъщаща каучукова настилка", съобщи кметът на Община Хасково Станислав Дечев.

Мястото за стрийт фитнес ще се разшири значително. Там ще бъдат монтирани нови уреди за тренировки и тази зона ще стане най-голямата открита зона за спорт в #Хасково, уточни градоначалникът.

Община Хасково подписа меморандум с българско училище в Комотини

"Островите, разделящи двойните алеи, се ограждат с нови вибропресовани бордюри. Предстои да се смени почвата в зелените площи. Най-невралгичната част от пешеходната алея са пропадналите стълбища. Те ще се ремонтират основно", съобщи кметът Станислав Дечев, при проверката на обекта.

Предстои да се направят нови стъпала и да се изгради рампа за преминаване на хора с физически увреждани и майки с колички. На алеята ще се подменят пейките.

Община Хасково

Съществуващото озеленяване ще се запази. Ще бъдат премахнати само храстите и израстъците от дървета, които са обхванали алеята. Пешеходната алея е дълга 2,5 км. За последен път през 2007 г. в началото на алеята е извършен частичен ремонт заради построяването на скейтборд площадката.

Останалата част от асфалтираната пешеходна зона е силно разрушена. Има пукнатини, слягания, лошо отводняване, дупки и кръпки. Участъците, които са изпълнени с каменни плочи са изкривени и затревени. Бордюрите са потънали. Стълбищата са пропаднали и опасни.

Община Хасково

Всичко това предстои да се промени осезаемо в рамките на 6 месеца. Такъв е срокът на договора за ремонт на настилките на пешеходната алея на „Кенана“. Той е сключен на 26 август 2022г. Стойността на дейностите е 1 100 000 лв. с ДДС.