/ Дарик радио, Хасково, Архив
Не се предвижда увеличение на ставката на такса "битови отпадъци" в община Хасково за 2023 година. Това става ясно от разпространената докладна на кмета Станислав Дечев за заседанието на местния Общински съвет, което трябва да се състои на 16 декември.

Ще има ли увеличение на такса „смет“ в Благоевград

Размерът на местния налог ще бъде както и тази година - 3,5 промила от данъчната оценка на жилищните имоти за населението на областния център, 2 промила за живеещите в зона V и 5 промила за жителите на селата в общината. Фирмите също ще са задължени с досегашните 13 промила.

Ще има ли промяна на местните данъци за гражданите на Монтана


Планираните разходи за осъществяването на дейността са 14,5 милиона лева. Тук влизат харчовете за събиране и транспортиране на сметта, третирането и поддържането на регионалното депо за отпадъци, осигуряването на чистотата на териториите за обществено ползване и отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Видинчани ще плащат по-високи местни данъци и такси

В други две свои докладни кметът предлага и надвзетите суми за такса смет през 2020 и 2021 година - общо 3,3 милиона лева, да бъдат приспаднати от бъдещи задължения. Причината е, че Върховният административен съд отмени частично решенията на Общинския съвет за размера на данъка за тези две години. В съда се обжалва и такса "битови отпадъци" за 2022 година.      
БТА