/ Гергана Николова, DarikNews.bg
Административният съд в Хасково отмени частично такса "битови отпадъци" за 2022 г. в Димитровград и село Бодрово.

Констатирани са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Установено е било също така, че има нарушение на Закона за местните данъци и такси, ТБО за гр.Димитровград и с. Бодрово е била определена при размер на разходите, надхвърлящ необходимия за покриване на материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугите "събиране" и "транспортиране на битови отпадъци" до съоръжения и инсталации за тяхното третиране.

Административният съд в Хасково определи и като незаконосъобразни и решенията на Общинския съвет в Хасково за определяне на такса "битови отпадъци" за 2020 и 2021 г. в областния център и ги отмени частично.

Върховният административен съд потвърди тези решения окончателно със свои решения. "Висящо" е делото за такса "смет" в Хасково за 2022 година.   
БТА