НАП закрива единната сметка за данъци и осигуровки
НАП закрива единната сметка за данъци и осигуровки / DarikNews, Архив

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до днес- 28 февруари, съобщава НАП.

Плащанията по нея ще бъдат обработвани най-късно на 28 февруари, петък, уточняват от НАП. Препоръчително е последните преводи по старата сметка да се извършат не по-късно от 11.00 часа на тази дата. В края на работния ден днес досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити.

От 4 март  плащанията ще стават по 4 нови сметки – за данъци, за социално-осигурителни вноски, за здравни вноски и за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Информация за тях по териториални структури ще бъде достъпна след 1 март в рубриката „Плащане“ на www.nap.bg, в банковите офиси и на гишета за обслужване на клиенти на НАП.

Народното събрание одобри на второ четене измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промяната в начина на плащане на данъци и осигурителни вноски е продиктувана от решението на Конституционния съд, с което текстовете, регламентиращи т. нар. единна сметка, бяха обявени за противоречащи на Конституцията.