млечна кухня
млечна кухня / Dariknews.bg
Пунктът  на Млечка кухня  в кв.“ Орфей“ към ДГ 15 „Слънце“  се мести временно в ДГ“Ежко Бежко“ . Преместването е наложително заради извършването на текущ ремонт.

До приключването на обновяването на пункта родителите могат да получават храна за децата в ДГ 16 сграда „Ежко Бежко“ на улица „ Пловдивска“1/ под бившата „ Автошкола“.