Дават указания на фирми да не замърсяват река Хасковска
Дават указания на фирми да не замърсяват река Хасковска / netinfo
6 от фирмите, работещи в бившия IV – ти селскостопански двор в града са проверени от регионалната екоинспекция в Хасково. Инспекторите са констатирали, че отпадните води от дейността им се заустват в дъждовен колектор, който се излива в река Хасковска. С цел да не се допуска замърсяването на реката на управителите на фирмите е предписано да изградят съоръжения, чрез които мръсните води да се изливат в построения вече канализационен колектор по новият булевард „Западен”.

53 проверки на обекти са извършили експертите от регионалната екоинспекция през юли. Част от тях са по сигнали от граждани и неправителствени организации. 13 фирми, дружества, предприятия и организации са получили предписания да приведат дейността си съгласно изискванията на екологичното законодателство.

Проверка е направена в района на Маджарово. Чуждестранен турист е сигнализирал за намерени мъртви костенурки на туристическа пътека, водеща към археологическия обект „Кромлех.

След проверката на организацията, спечелила и реализирала проекта за изграждане на пътеката за достъп до историческия обект е дадено предписание. Според него би следвало да се коригира туристическата пътека.

Препоръчано е, по дължина на пътеката на разстояние от по 10 метра, в бетонните прагове да се направят отвори през които свободно да преминават животните. Като превантивна мярка е предписано да се следи за наличието на бедстващи видове по пътеката и при констатирането на такива да се сигнализира веднага до регионалната екоинспекция.