Световен ден на хипертонията
Световен ден на хипертонията / БЛХ
В Световния ден на хипертонията 17 май, за 11-та поредна година се провежда Национална здравна кампания под мотото “Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“. Част от кампанията, организирана по инициатива на Българската лига по хипертония, Българското кардиологично дружество, Българският червен кръст и Асоциацията на студентите медици в България, ще бъде и Хасково. От 10 до 16ч. на пешеходната зона между общината и областната управа ще работи пункт, където гражданите ще бъдат консултирани безплатно за проблеми, свързани с хипертонията и предсърдното мъждене, като ще се правят и безплатни измервания на кръвно налягане. 

Артериалната хипертония се счита за „съвременна епидемия“, тъй като се установява при 4 от 10 възрастни над 25-годишна възраст и се определя като глобален рисков фактор за смърт и нетрудоспособност. Честотата й нараства с възрастта, като се повишава стъпаловидно след 50-годишна възраст, и след навършване на 65 години достига до 80% при жените и 77.2% при мъжете.