Общински съвет, Димитровград
Общински съвет, Димитровград / Дарик радио
24 докладни се очаква да бъдат включени в дневния ред на днешното заседание на общинския съвет в Димитровград, като две от тях са извънредни. Едната е за актуализиране на списъка за средищните училища в общината, които остават както и досега 6: ОУ „Васил Левски“- с. Ябълково, ОУ „Христо Смирненски“- с. Радиево, ОУ „Д. Матевски“- Меричлери и димитровградските ОУ „Славейков“, „Алеко Константинов“ и СУ „Васил Левски“. 3 902 са учениците в общината към 1 януари 2017 г. Към момента от населените места към 5 от основните и 2 средни училища пътуват 386 ученици от подготвителен до 9 клас и още 19 от 10 до 12 клас. Най много- 108, са в СУ "Васил Левски", а най-много пътуващи- 72, са от с. Черногорово

Другата извънредна докладна е за безвъзмездно предоставяне на общински имоти в селата Светлина, Ябълково, Добрич и Злато поле за срок от 10 г. на ИА „Борба с градушките“ за обособяване на ракетни площадки за противоградна защита.
 
Приемането на нови наредби за местните такси и цени на услуги и за рекламната дейност в община Димитровград, както и за изменение и допълнение на тази за обществения ред при използване на превозни средства включва още дневния ред. Съветниците ще разгледат и отчет за изпълнението на бюджета през 2016 г.
 
Междинна оценка на общинския план за развитие 2014-2020 година, текуща актуализация на програмата за реализация на общинския план, одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. и Ценоразпис за продажба на добитата от горски територии – общинска собственост, приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2017 и 2018 година и на общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Димитровград 2017-2018 година включва още дневния ред за днешната сесия.
   
Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Димитровград за учебната 2017/2018 година е другият акцент от проекта за предстоящото днес заседание.