Знамето на начално училище „Никола Й. Вапцаров” в село Поповци е дарено на НМО

учителят по история Самуил Йонков предава знамето на Мая Карагьозова, директор на НМО
учителят по история Самуил Йонков предава знамето на Мая Карагьозова, директор на НМО / НМО

Знамето на начално училище „Никола Й. Вапцаров” в село Поповци днес беше дарено на Националния музей на образованието от ръководството на СУ „Райчо Каролев“, което съхранява училищната документация след неговото закриване през 2000 г. Жестът е в отговор на обявената от музея  национална дарителска кампания " От ученическата чанта.... до училищната униформа". Снежана Сидерова, директор на СУ „Райчо Каролев”, съобщи, че ще предаде за фонда на музея и други училищни предмети от Поповци.

От обявяването на акцията  в средата на януари до сега са дарени над 90 предмета. Кампанията е по повод 45 години от създаването на Националния музей на образованието – наследник и продължител на Държавния училищен музей от 1905 г., открит по инициатива на проф. Иван Шишманов, тогава министър на народното просвещение.