спиране вода
спиране вода / ThinkStock/Getty Images

ВиК „Бяла“ обяви режим на водоподаването от 28 август. Причина за мярката е засушаването и силно намаления дебит на водоизточниците. 

3a селата от общината по стоманения водопровод – Батошево, Шумата, Душево и Горна Росица, вода ще се подава всеки ден от 17:00 часа до 08:00 часа на следващата сутрин.

За селата, които се водоснабдяват по етернитовия водопровод: Стоките, Кръвеник, Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря, вода ще се подава през ден – от 17:00 часа до 8:00 на следващия ден. Първият ден за получаване на вода в тези села е 29 август. За селата Сенник, Хирево, Кормянско, Ряховците и Петко Славейков вода ще се подава всеки ден от 17:00 ч. до 8:00 часа на следващата сутрин.

За Севлиево вода ще се подава всеки ден, но вечер след 23:00 часа до 05:00 часа, сутринта налягането във водопроводната мрежа ще е намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване. За селата от община Габрово вода ще се подава през ден от 17:00 до 08:00 ч. на другия ден. Водоподаването ще бъде спряно от 08:00 ч. на 29 август и възстановено от 17:00 ч. на 30 август, като следващото подаване ще е на 1 септември.

 Забранява се и ползването на питeйна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.