Още места без вода в Габрово
Още места без вода в Габрово / Dariknews.bg, архив
Във връзка с намаления дебит на местните водоизточници и по предложение на кметския наместник, от 13.07.2017 г. се въвежда Режим на водоподаване в село Кози рог - висока зона до възстановяване на дебита.

В посочената зона вода ще има в събота, неделя и сряда.

В останалите дни от седмицата вода няма да се подава. Пускането и спирането ще стават в 09:00 ч.