/ Дарик Русе
Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците в селата и увеличеното потребление се въвежда следния режим на водоподаване: 

От 28 юли-за селата Лоза и Петровци – вода се подава от 17:30 до 8:30 часа на другата сутрин.

От 29 юли-за село Армените - вода се подава от 17:00 до 8:00 часа на другата сутрин; горният край на с. Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота от 9:00 ч. до изчерпване количествата в резервоарите.

Без вода на 27 юли в Габровско

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. на 28 юли без вода  ще останат квартал "Хаджи Цонев мост", "Войново" и село Стоевци.
 
община Габрово