/ iStock/Getty Images
Община Габрово Ви уведомява, че срокът за кандидатстване и подаване на заявленията за прием в първа група за учебната 2020/2021 година, в детските градини на територията на община Габрово, е удължен до 20 май.

Десет семейства получиха подкрепа за закупуване на продукти от първа необходимост

За получаване на Удостоверение за задължително предучилищно образование на децата, които предстои да постъпят в първи клас през учебната 2020/2021 година, ще получите информация от ръководството на детската градина, която посещава детето.