/ ThinkStock/Getty Images
Удължават срока на отстъпката при заплащане на местните данъци и такси, съобщиха от Общината.

Удължава се действието на административните актове, изтичащо по време на извънредното положение

Всички желаещи да заплатят задълженията си за местни данъци и такси, че във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и Решение № 48 от 26 март
на Общински съвет, през 2020 г. отстъпка 5 на сто ще се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за цялата година.