/ ThinkStock/Getty Images
Съгласно чл.4, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, ce удължaвa дeйcтвиeтo нa aдминиcтрaтивнитe aктoвe, изтичaщo пo врeмe нa извънрeднoтo пoлoжeниe c 1 мeceц, считано oт oтмянaта нa извънрeднoтo пoлoжeниe.

Облекчават финансовата тежест на засегнатите от извънредното положение в Габрово

Тази разпоредба важи и за предоставянето на административни услуги по смисъла на §1, т.1, 2 и 3 от Закона за администрацията, включително и решенията по Закона за достъп до обществена информация.

Кметът на Габрово предлага облекчаване на финансовата тежест на засегнатите от извънредното положение

Община Габрово предоставя административни услуги своевременно, но е възможно забавяне поради необходимостта от спазване на предписаните противоепидемиологични мерки, във връзка с обявеното извънредно положение.

Община Габрово предостави 30 000 лв. на областната болница за апаратура и борба с COVID-19

Припомняме, че заявления за услуги, жалби и сигнали могат да се подават по електронна поща на gabrovo@gabrovo.bg, mdt@gabrovo.bg или на телефони 066/818-400 и 066/ 804-775.

Въвежда се вечерен час за малолетни и непълнолетни в Габрово

Апелираме заявяване, заплащане и получаване на административна услуга да се осъществява чрез електронните услуги, в частта Местни данъци и такси и ГРАО, обявени на официалната страница на Община Габрово www.gabrovo.bg .

Нова промяна в курсовете на обществения транспорт

Напомняме, че задълженията към Местни данъци и такси могат да се заплатят по електронен път ТУК, а останалите услуги могат да бъдат заявени, заплатени и получени чрез лицензирани пощенски оператори. Повече информация ТУК.