Търговците на течни горива се отчитат електронно в НАП
Търговците на течни горива се отчитат електронно в НАП / netinfo

От днес влизат в сила измененията на Наредба  за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти на течни горива. Според тях, всеки обект за продажба на течни горива, трябва да подава в НАП данни за дневния оборот. Дневните отчети се изпращат по електронен път, подписани с електронен подпис. За целта търговците на течни горива подават заявление за ползване на електронните услуги на НАП. Това става в сайта на Националната агенция за приходите - www.nap.bg - електронни услуги.  

Всички търговци на течни горива, независимо дали са тествали системата, или не, от днес трябва да подадат данни за всяка Електронна система с фискална памет (ЕСФП) за регистриране с дата на първо подаване 01.10.2009 г. От 2 октомври  те трябва да изпращат данните за дневните обороти на всяка ЕСФП, регистрирана на 01.10.2009г. 

Всички обекти за търговия с течни горива са задължени да подават данни за дневните си обороти независимо от големината и местоположението им.

Нарушението на Наредбата за отчитане на продажбите се санкционира с глоба от 200 до 10 000 лева.