Снимка:
Снимка: / Стенописи от средновековния град при с. Крамолин
Културна ценност на Регионален исторически музей – Габрово за месец септември са стенописи от средновековния град при село Крамолин. Още през първия археологически сезон през 1984 г. разкопките в м. „Градът“ при севлиевското село Крамолин довеждат до откриването на единствените запазени днес средновековни стенописи във фонда на музея.

В Европейската година на културното наследство РИМ-Габрово представя недвижимите исторически ценности

Снимка:
Стенописи от средновековния град при с. Крамолин

Проучената култова постройка в цитаделата, която се датира в края на ХІІ – началото на ХІІІ в. – кръстокуполна църква тип стегнат кръст – била стенописана. В нартекса на храма са открити по-големи части от стенописания цокъл, на които могат да се различат стилизирани геометрични орнаменти и овални медальони.

Хилядолетия живот, съхранени в земите на днешното село Крамолин

За запазването на стенописите, те са свалени и консервирани от специалисти от Националния институт за паметниците на културата - София.