/ Доставени са първите нови автобуси в рамките на проекта за интегриран градски транспорт

Първите три нови автобуса са в Габрово, вече са регистрирани и са готови за експлоатация. Превозните средства се задвижват от двигатели на метан, покриващи високите изисквания на екологичния стандарт EURO 6.

Започва модернизацията на обществения транспорт в Габрово

Седалките им са ергономични, налични са места за хора с двигателни увреждания и майки с колички, като за целта са оборудвани и с рампи за качването им.

Община Габрово има намерение да закупи 10 употребявани автобуса на метан

Доставени са първите нови автобуси в рамките на проекта за интегриран градски транспорт

Доставени са първите нови автобуси в рамките на проекта за интегриран градски транспорт