Проф. д-р Петко Петков
Проф. д-р Петко Петков / Регионален исторически музей-Габрово
На 4 и 5 октомври в Регионален исторически музей – Габрово се провежда научната конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“. Форумът бе открит от Нела Рачевиц – зам. кмет на Община Габрово и проф. д-р Петко Петков – научен ръководител и представител на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий. 

РИМ-Габрово
Нела Рачевиц, зам-кмета на Габрово

„Забележителното е, че това е петата поред конференция. През 2014 година, когато я откривахме за първи път, си пожелахме да стане традиционна. Тя вече има своя история в четирите тома, които са издадени”, заяви научният ръководител проф. д-р Петко Петков.
 
Той подчерта, че участниците разглеждат темата за Стара планина от различни ъгли – историческо, икономическо и културно развитие, поставя се и акцент върху туризма.
 
„Този форум, с център Исторически музей – Габрово, позволява да се включват професионалисти от цялата страна. Старопланинската тема е благодатна за това, има години, през които конференцията е международна. Гостували са представители от най-западната част на Балкана – Сърбия. Няколко университета, музеи от цяла България, библиотеки, архиви, учители – това са участниците в научната конференция.

Започва конференцията „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“ 

Темата за Старопланинския регион е неизчерпаема. Още 10 години да я изследваме, отново има какво да се проучи. Това позволява на много млади хора да чуят отзиви за своите научни търсения”, подчерта проф. Петков.  
 
Програмата през тази година започна с най-старата история. Разгледана бе ролята на планината в Античността, Средновековието, Възраждането. Много интересен е приносът на група учени за майсторите зографи, за строителите и архитектите на храмове. Представени са и такива от тях, които са работили не само в региона и са разнесли славата на своите школи извън страната.
 
Съзнателно търсен акцент тази година са групата доклади, посветени на занаятчийското производство през Възраждането и малко след това. Млади учени от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” са посветили изследванията си на темата, благодарение на проекта „Последният занаятчия”.
 
Проф. д-р Петко Петков подчерта ролята на Община Габрово за осъществяването на научната конференция през годините, както и доброто сътрудничество с културните институции в града.
 
„Стана ясно, че когато се обединят усилията на няколко институции, може да се постигне един добър резултат.”
 
Според проф. Петков научните изследвания, представяни на конференцията, могат да имат много сериозно стопанско проявление. Интерес за икономическите субекти, свързани с туризма, представляват маршрутите из Стара планина, чиито дадености и история са представени на конференцията.
 
Докладите на участниците в миналогодишната конференция вече са публикувани в сборник, който бе представен през първия ден от петото издание на форума.