Приемат декларации за освобождаване от такса смет в Севлиево
Приемат декларации за освобождаване от такса смет в Севлиево / netinfo
Започна приемането на молби-декларации за частично освобождаване от такса смет на имоти, които не се използват, съобщават от Община Севлиево.
Те се подава в Информацонния център на общината до 31 декември на предходната година за имоти, които не са декларирани като основно жилище и няма да се използват през цялата следваща година.
За придобитите през годината имоти декларация се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

Срокът, в който юридическите лица могат да подават молба – декларация е до края на месеца. Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година за нежилищните имоти на предприятия. В нея се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от кмета на общината честота на извозване на битовите отпадъци.
За придобитите през годината имоти молба-декларация се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

Формулярите могат са се получат в Информационен център, етаж І на Общината или изтеглени от сайта на Община Севлиево.