Пет библиотеки за област Габрово са одобрени по Програмата „Глоб@лни библиотеки
Пет библиотеки за област Габрово са одобрени по Програмата „Глоб@лни библиотеки / Дарик Габрово

 

Библиотеките при народно читалище „Светлина" - село Жълтеш, НЧ „Васил Левски" - село Яворец, НЧ „Сполука" - село Душево, НЧ „Възраждане" - с. Петко Славейково и НЧ„Климент Охридски" - с. Сенник са одобрени в Етап 2010 на Програмата „Глоб@лни библиотеки-България" за област Габрово. За този етап кандидатури са подали 740 библиотеки от 214 общини.

Изборът на библиотеки за Етап 2010 се основава на система от показатели, свързани с дейността на библиотеката, както и на демографски и социално-икономически фактори.

Водещи принципи при съставянето на списъка от е стремежът да се включат максимален брой библиотеки и да се обхванат различни типове населени места, като същевременно се постигне равномерно географско покритие, да се намери баланс между броя на потребителите на библиотечни услуги - от една страна и потребностите на по-малките населени места - от друга. Общо 352 обществени библиотеки от 195 общини на страната сa одобрени за включване във втората фаза (Етап 2010) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

През 2011 г. предстои последният, трети етап за попълване на общия брой от 900 целеви библиотеки.