/ Община Габрово
За поредна седмица активни младежи се включиха в проекта на Български Младежки Форум "Сподели и вдъхнови", който се осъществява по Програма "Младежки дейности", финансиран от Община Габрово.

„Сподели и вдъхнови“ в Габрово

Тази седмица обучението "Твоят глас има значение!" доразви гражданската позиция на участниците по различни обществени теми. Чрез неформални методи те успяха да научат как функционира местната администрация и как трябва да представят своите идеи, за да получат подкрепа за реализирането им.

Младежи търсят добър пример

Според младежите, Община Габрово има огромен потенциал, който те са решени да разгърнат, "защото техният е гласът, който има значение".