Обсъждат пролетното пълноводие
Обсъждат пролетното пълноводие / netinfo
До средата на февруари ще се проведат срещи с кметовете на общини преди пролетното пълноводие. На срещите заедно с кметовете трябва да се набележат превантивни мерки за подобряване на координацията между институциите по места, с цел защита живота на гражданите и минимизиране на последствията от евентуални наводнения.

Трябва да бъдат ясно очертани рисковете от високи води, да се набележат критичните участъци, за да бъдат предприети навременни мерки. Все още дата на срещата в Севлиево не е определена. “Кметовете и наместниците са задължени всяка сутрин да подават информация за обстановката и да следят за извънредни ситуации. Засега всичко е нормално и няма място за притеснение.”, каза инж. Иван Данков от “Гражданска защита”.