/ Община Габрово
Общата стойност на подадените заявления е 159 808 лв.
Община Габрово кандидатства пред Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с 11 проектни предложения за селата и 5 за град Габрово.

Община Габрово и Тракия икономическа зона станаха партньори

Проектите са част от националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.“ и са насочени към изграждане на зони за отдих, ремонтиране на детски площадки и озеленяване. Общата стойност на подадените заявления е 159 808 лв.

Предложени за изграждане са кътове за отдих в селата Армените, Враниловци, Гъбене, Дебел дял, Златевци, Копчелиите, Орловци, Райновци, Чарково, Яворец и Янковци.

Община Габрово кандидатства с проект за фестивали в кварталите

Включено е обновяване на две съществуващи детски площадки и един кът за отдих на ул. „Свищовска“, както и детски площадки на улиците „Петър Михов“ и „Орловска“.

За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв., като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите. В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 24 438 лв. кандидатстват също местните детски и учебни заведения.

Подадени са проекти от училищата „Васил Левски“ и „Св. Св. Кирил и Методий“, както и от детските градини „Мечо Пух“, „Перуника“ и „Явор“. Те могат да получат до 5000 лв., за да реализират своите инициативи.

Община Габрово кандидатства за ремонт на Летния театър

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Одобрените проекти ще бъдат публикувани на 16 април на интернет страницата на ПУДООС - http://pudoos.bg/, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2020 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.