РИМ Габрово
РИМ Габрово / Регионален исторически музей Габрово
Община Габрово ще кандидатства по проект „Красива България“ за етапно изпълнение на ремонтни работи на обект „Ремонт на покривите и дограмата на сградата на Регионален исторически музей“ - недвижима културна ценност. В периода октомври 2017 до 15 януари 2018 година се провежда кампания на Министерство на труда и социалната политика за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България“.

В рамките на кампанията се подкрепят мерки за подобряване на обществената среда в населените места, подобряване на социалната инфраструктура. Това информира вестник „100 вести" днес. 

Ремонтират регионалната библиотека по „Красива България"

Изданието пише, че проектът дава възможност и за етапно изпълнение. Като първи етап на изпълнение (най-належащи и спешни) са ремонтно- реставрационните дейности по покрива, мансардния етаж с дограмите и покривното осветление. Въпреки привидно доброто конструктивно състояние на покрива, по таваните и стените на мансардния етаж на сградата (ползван от администрацията на РИМ) има следи от влага, мухъл, подкожушване и обрушване на мазилката.

Вследствие многогодишна експлоатация и нееднократни частични подмени, изкърпвания и снаждания, част от ламариненото фасадно покритие е компрометирано, изгнили са дъсчени и летвени обшивки и елементи на дървена конструкция, с нарушена цялост са металните корнизи и металните обшивки на капандурите и прозорците.

Разширяват Центъра за възрастни с увреждания в Трявна по „Красива България"

Допълнителни язви създават и големият брой неизползваеми комини. Дървената дограма, частично подменена и многократно боядисвана, е изсъхнала и деформирана. Металната конструкция на покривното осветление е ръждясала, защитната мрежа и дограмата на страничните прозорци - също. Ремонтните работи на този етап предвиждат цялостен ремонт на покрива и мансардния етаж, включително прозорците на това ниво. Тези дейности ще бъдат предложени за финансиране по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

По мярката се подкрепят GMP/CPP в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи. Съобразно подготвения инвестиционен проект и предвид изискванията на проект „Красива България“ 2018, общият бюджет на проектното предложение на Община Габрово за ремонт на покривите и дограмата на сградата на Регионален исторически музей възлиза на обща стойност от 324 292 лв. с ДДС.

Предвид максималното финансиране от „Красива България“ в размер на 120 000 лв. с ДДС от общата стойност на бюджета на проекта, собственият финансов принос на Община Габрово възлиза на 204 304 лв. с ДДС. За цялостния ремонт на сградата, целящ съхранението на сградата, има одобрен работен проект, съгласуван с Министерството на културата, издадено е и строително разрешение.