Областният управител отмени заповед на габровския кмет
Областният управител отмени заповед на габровския кмет / netinfo

Областният управител Цветан Нанов отмени като незаконосъобразна Заповед на кмета на община Габрово, с която на основание Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България са образувани избирателни секции и е утвърдена тяхната номерация и адреси.

В мотивите си Областният управител посочва, че за да бъде законосъобразна заповед с правно основание по чл.45 ал.1 от цитирания закон трябва:

1.Да са насрочени избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България или за попълване на предсрочно овакантени мандати при прекратяване на пълномощията им;

2.Да е известен и посочен точния брой на избирателите с право на глас

3.Да са определени и номерирани избирателните райони на територията на страната 4.Да е приета методика от Централната избирателна комисия, за определяне на

единния номер на всяка избирателна секция.

Въз основа на тези факти Областният управител счита, че „административният акт е издаден при липса на правни и фактически основания и при съществено нарушение на императивни правни разпоредби на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България”.