Меморандум от участниците в срещата за Тунел под Шипка
Меморандум от участниците в срещата за Тунел под Шипка / netinfo
Участниците в работната среща„ТУНЕЛЪТ ПОД ШИПКА – ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ” , която се проведе в Габрово, приеха меморандум, в който отправят апел към Правителството проектът да стане национален приоритет и да се осигурят средства за проектирането на цялостна разработка – западен обходен път и тунел под Шипка.

В меморандума пише още "убедени сме, че реализацията на проекта за изграждане на пътен тунел “Шипка” ще намали времето за пътуване чрез скъсяване на трасето, допринесе за по-ефективната организация на движението, ще отстрани проблема “зимен период” и ще окаже по-благоприятно влияние върху околната среда, отколкото настоящото преминаване през прохода".