Конференция за малкия и средния бизнес
Конференция за малкия и средния бизнес / Радиоклуб ТУ-Габрово

В Деня на Европа - 9 май, Габрово ще е домакин на конференция на тема „Подпомагане на малкия и средния бизнес през 2016 г.". Организатор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Областния информационен център.

Целта е подобряване на комуникацията между държавата и бизнеса, както и прилагане на активни мерки за насърчаване на предприемачеството.

Събитието ще започне от 10:00 часа в конферентната зала на библиотеката при Технически университет - Габрово. Форумът ще бъде открит от кмета на общината Таня Христова. Очаква се да се включат представители на малкия и средния бизнес, неправителствени организации, бизнес съюзи и местната власт.

Дневният ред предвижда запознаване с дейностите на Агенцията за насърчаване на българските предприятия, новите мерки за подкрепа при намиране на външни пазари и партньори за българския бизнес. Ще бъдат разяснени условията за кандидатстване с проекти по Националния иновационен фонд, както и основните моменти в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.