/ Община Габрово
На 13 декември в Община Габрово се проведе финална конференция, на която бяха представени резултатите от участието на Габрово в програмата Пилотни градове. 

Проведе се обучение на служители в социалната сфера

Габрово е един от деветте града в Европа избрани през 2016 г. от Комитета по култура към Световната организация на Обединените градове и местни власти (ОГМВ) за участие в европейската програма „Пилотни градове“. 

Като Пилотен град на културата, Габрово получи уникалния шанс да стане разпознаваем на световната карта на културата и, чрез присъствието си, да заяви значимостта на културните процеси в малкия град и необходимостта от обединяващи потенциала процеси.

Етапите, през които премина Габрово, в контекста на Пилотните градове, бяха анализ на местния контекст и оценяване, посредством реализиране на начален семинар с местни работни групи, разработване на програма, съобразена с местния социално-икономически и културен контекст и специфичен фокус на развитие, с последващи дейности за осъществяване, целящи надграждане върху установените силни страни и работа върху някои от идентифицираните слабости, реализирани две обменни, обучителни срещи в Тимишоара - Румъния - 2018 и последваща работна визита на експерти от Франция и Испания в Габрово - 2019.

Промяна на правилниците на програми „Култура“ и „Младежки дейности“ на Община Габрово

Участие в заключителната конференция взеха Катрин Кълън - специален съветник по културата към Комисията по култура на Световната организация „Обединени градове и местни власти“ - ОГМВ и експерт за Габрово в контекста на програмата „Пилотни градове Европа“, а така също и един от най-изявените и уважавани специалисти в света с повече от 30 години опит в прокарването и реализирането на културни политики. Джорди Паскуал - координатор към Комитета по култура на Световната организация „Обединени градове и местни власти“.

В периода 2016-2019 г. селектираните пилотни градове работиха в партньорска мрежа, с основна цел засилване културното измерение на своето дългосрочно устойчиво развитие на базата на Програма Дневен ред 21 за Култура към Световната Организация на Обединените градове и местни власти (ОГМВ), към достигането на която цел следваха работни си програми, индивидуално създадени за всеки един от тях, в зависимост от местния социално-икономически и културен контекст и специфичния фокус на развитие.

Като координатор на Комисията по култура на световната организация Обединени градове и местни власти Джорди Паскуал работи предимно с градове, общини и местни управи по целия свят като се стреми да подпомага културните им политики.

Габрово е единственият български кандидат за „Европейски зелен лист“

„Габрово е град на културата и това лесно се вижда. Разхождайки се по улиците се натъкваме на култура, културно наследство и местен културен продукт - толкова е очевидно.  Културата присъства в града.

Разбира се, тук също има много предизвикателства, защото доколкото знам Габрово е община, в която попадат много малки населени места на голяма територия, така че необходимостта да се сърже центъра с периферията е важна.

Един от основните резултати, свързани с участието на Габрово в програмата Пилотни градове е, че вие доста добре „играете“ играта и поддържате баланса между глобалното и местното, например с многобройните творчески резиденции, на които сте били домакини.

Това важи също и по отношение на капацитета, който притежавате и изпращате ваши творци или занаятчии в чужбина. Това е една непрестанна „игра“ на домакинстване и пътуване навън, на научаване и преподаване, на осмисляне на културното съдържание тук на място, защото вие вярвате, че това е полезно за хората и точно това смятам, че е най-важната черта или характеристика за един културен град днес - да сте способни да създавате съдържание или продукт тук.

Докладът, който изслушахме днес в Габрово е може би един от най-добрите, защото през тези няколко години вие сте работили съобразно направените от нас препоръки. През 2016 година, на база на постъпилата към нас информация, ние изготвихме един своеобразен радар на състоянието на културата в Габрово, който беше доста критичен.

Снимка от Габрово спечели конкурс на МРРБ

Освен, че сте преодолели много от предизвикателствата, които бяха отчетени тогава, вие сте продължили напред и то с неща, в които сте силни - като развиване на културното многообразие и съхранение на културното наследство.

Разбира се, това е безкраен процес, тъй като винаги има какво да се подобрява по отношение на управлението в сферата на културата, видимостта или достъпността на културните политики, но ние сме изключително щастливи да видим, че при вас има прогрес.

Ако аз бях човек, от когото зависи нещо в сферата на културата в Габрово, в следващите шест месеца бих изготвил документ, който да обясни и да дава примери как се постига онзи специфичен баланс между местното и глобалното, нещо което вие вече сте усвоили.

Жилищен блок в Габрово и НУ „Васил Левски“ с приз от „Фасада на годината“ (СНИМКИ)

Аз бих обяснил, че Габрово е глобален град от гледна точка на културата, защото вие имате прекрасен музей на открито, имате Музей на хумора, който е много важен, имате културни предприемачи, които са носители на международни награди и признание, имате креативен туризъм.

Всичко това, обяснено малко по-добре и по-нагледно, с фокус върху културния мениджмънт на града би било прекрасна реклама за вас и нещо, от което други градове биха се възползвали“.