/ ThinkStock/Getty Images
Община Габрово подготвя предложение за изменение и допълнение на правилниците за финансиране на проекти по програма „Култура“ и програма „Младежки дейности“  от бюджета на Община Габрово.

Пазарни консултации във връзка с осъществяване на дейности по третиране на битови отпадъци

В тази връзка се отправя покана към всички граждани и лица, имащи отношение, да участват с предложения в подготовката на документите.

Ще се проведе семинар „Добрите подходи в управлението на отпадъците: трудности, предимства и възможности“

Предложенията могат да бъдат подавани до 10 януари 2020 г. - петък в деловодството на общинската администрация на пл. „Възраждане“ № 3 или на електронни адреси: kultura@gabrovo.bg (за програма „Култура“) и  obrazovanie@gabrovo.bg  (за програма "Младежки дейности"). 

Габрово е единственият български кандидат за „Европейски зелен лист“

Предложенията ще бъдат публикувани на страницата на Община Габрово в обособени за целта секции (за Програма „Култура“: ТУК  и за Програма „Младежки дейности“ ТУК).