/ ThinkStock/Getty Images
Ще се проведе семинар „Добрите подходи в управлението на отпадъците: трудности, предимства и възможности“, съобщиха от пресцентъра на Общината. Събитието ще се проведе на 11 декември в Габрово, Университетска библиотека към Технически университет-Габрово.

Габрово е единственият български кандидат за „Европейски зелен лист“

Темите на семинара ще предложат на вниманието на участниците решения за управление на отпадъците, приложими в българските общини. Семинарът ще протече в два модула, като първият е ориентиран към политиките и решенията за кръгова икономика и зелени обществени поръчки.

Снимка от Габрово спечели конкурс на МРРБ

Включени са и представяния на работещи технологични решения, които оптимизират дейностите и процесите в депата за отпадъци. Вторият модул ще представи успешно реализираните добри примери в управлението на отпадъците, базиран на опита на български общини, неправителствени организации и бизнеса.

Над 230 кг опасни отпадъци събраха габровци в двудневната акция

Целта на семинара е да бъдат споделени добрите примери, които са напълно приложими във всяко населено място в България, като бъдат отчетени трудностите и предизвикателствата в сферата на управление на отпадъците.