/ ThinkStock/Getty Images
Покана за пазарни консултации във връзка с осъществяване на дейности по третиране на битови отпадъци.

Ще се проведе семинар „Добрите подходи в управлението на отпадъците: трудности, предимства и възможности“

„В изпълнение на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, Община Габрово провежда пазарни консултации във връзка с осъществяването на дейности по Предварително третиране сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово, за определяне на пазарната стойност, по повод на което отправя покана към всички заинтересовани лица да представят предложение с индикативни единични цени за осъществяване на дейностите и евентуални препоръки относно обхвата на техническите спецификации.

Габрово е единственият български кандидат за „Европейски зелен лист“

Предоставените цени са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при реализиране на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Над 230 кг опасни отпадъци събраха габровци в двудневната акция

Подробна информация е достъпна на адрес: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/pazarni-konsultacii